Obuka

Ministarstvo pravde BiH, Odsjek za edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH, a u okviru Projekta "Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH” - IPA 2019 koji finansira Evropska unija, sa zadovoljstvom najavljuje sljedeće seminare kontinuiranog stručnog usavršavanja:

  • 07. i 08.12.2021. godine u Mostaru, dva jednodnevna seminara kontinuiranog stručnog usavršavanja u saradnji sa Regionalnom advokatskom/ odvjetničkom komorom Mostar, na temu „Identitet optužbe i presude“. Predavač je gosp. Vlado Adamović, advokat Advokatske/ odvjetničke komore Federacije BiH, a drugi predavač će biti određen naknadno; i
  • 10.12.2021. godine u Bihaću, jednodnevni seminar kontinuiranog stručnog usavršavanja na temu „Kontradiktornost ispitivanja – izvođenje dokaza“ u saradnji sa Regionalnom advokatskom/ odvjetničkom komorom Bihać. Predavači su gosp. Ahmed Mešić, tužilac Tužilaštva BiH i gosp. Jasmin Mesić, advokat Advokatske odvjetničke komore Federacije BiH.

Molimo zainteresovane advokate da popune obrazac za prijavu na seminar i isti pošalju putem e-maila na silvana.djuliman@mpr.gov.ba  ili na fax: +387 33 206 840. Napominjemo da putne troškove i troškove smještaja za vrijeme trajanja seminara učesnici snose sami. Potvrda o učešću, mjestu održavanja i vremenskom trajanju seminara će biti blagovremeno poslata učesnicima.

Imajući u vidu kvalitetu edukacije i očekivanu interakciju, na edukaciji može učestvovati 22 do najviše 25 učesnika/ca. Ukoliko se donesu nove epidemiološke mjere od nadležnih institucija u odnosu na broj učesnika/ca edukacija će se prilagditi istim. Prednost prisustva edukacijama će se omogućiti advokatima ovlaštenim za postupanje pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH radi ispunjenja kriterija obaveznog kontinuiranog stručnog usavršavanja za 2021. godinu, pa molimo za razumijevanje.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zaključci Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" održanog 11.06.2021. godine

Izvještaj i Zaključci četvrtog Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" 

Izvještaj i Zaključci trećeg Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" 

Izvještaj i Zaključci sa prvog Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje edukatora na Listu stalnih edukatora Odsjeka za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH

PRIJAVNI OBRAZAC

ODLUKA o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijam

ODLUKA o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijama

ODLUKA o formiranju liste edukatora i viših edukatora za potrebe Ministarstva pravde BiH