Obuka

Ministarstvo pravde BiH, Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH, u saradnji sa Advokatskom komorom RS, u okviru Projekta Evropske unije "Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH", sa zadovoljstvom najavljuje seminar kontinuiranog stručnog usavršavanja na temu

„In dubio pro reo“

u Banja Luci, 03.11.2017. godine

na kojem će učesnici imati priliku diskutovati o pretpostavci nevinosti kao jednom od temeljnih instituta krivičnog postupka, posljedicama koje on izaziva, kao i sudskoj praksi domaćih sudova i Europskog suda za ljudska prava kada je ovaj institut u pitanju. Predavači su g-đa Vasvija Vidović, advokat Advokatske komore Federacije BiH i gosp. Igor Cimeša, tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.

Molimo zainteresovane advokate da popune obrazac za prijavu na seminar i isti pošalju g-đi Silvani Đuliman na fax: 033/560-270 ili putem e-maila na silvana.djuliman@okobih.ba.

Napominjemo da putne troškove i troškove smještaja za vrijeme trajanja seminara učesnici snose sami. Potvrda o učešću, mjestu održavanja i vremenskom trajanju seminara će biti blagovremeno poslata učesnicima.

Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH šalje informacije o seminarima isključivo putem e-maila. Ukoliko pristup e-mailu nije moguć, obavijest će biti poslata putem faksa ili običnom poštom. Informacije o seminarima su dostupne i na web stranici: http://www.okobih.ba.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje edukatora na Listu stalnih edukatora Odsjeka za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH

PRIJAVNI OBRAZAC

ODLUKA o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijam

ODLUKA o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijama

ODLUKA o formiranju liste edukatora i viših edukatora za potrebe Ministarstva pravde BiH