Obuka

Ministarstvo pravde BiH, Odsjek za edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH, u saradnji sa Regionalnom advokatskom/ odvjetničkom komorom Tuzla, a u okviru Projekta "Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH” - IPA 2019 koji finansira Evropska unija, sa zadovoljstvom najavljuje jednodnevni seminar kontinuiranog stručnog usavršavanja na temu

„Kontradiktornost ispitivanja – izvođenje dokaza“

u Tuzli, 30.09.2022. godine

s osvrtom na načelo kontradiktornosti u krivičnom postupku, uopćeno o svjedocima i ispitivanju. Učesnici će imati priliku praktično primjenjivati vještine direktnog i unakrsnog ispitivanja te ulaganja prigovora, uz hipotetički slučaj. Predavači su gosp. Ahmed Mešić, tužilac Tužilaštva BiH i gosp. Jasmin Mesić, advokat Advokatske/ odvjetničke komore Federacije BiH.

Molimo zainteresovane advokate da popune obrazac za prijavu na seminar i isti pošalju putem e-maila na silvana.djuliman@mpr.gov.ba  ili na fax: +387 33 206 840. Napominjemo da putne troškove i troškove smještaja za vrijeme trajanja seminara učesnici snose sami. Potvrda o učešću, mjestu održavanja i vremenskom trajanju seminara će biti blagovremeno poslata učesnicima.

Imajući u vidu kvalitetu edukacije i očekivanu interakciju, na edukaciji može učestvovati 22 do najviše 25 učesnika/ca. U slučaju većeg odziva prednost prisustva edukaciji će se omogućiti advokatima ovlaštenim za postupanje pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH radi ispunjenja kriterija obaveznog kontinuiranog stručnog usavršavanja za 2022. godinu, pa molimo za razumijevanje.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Izvještaj šestog Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" 

Izvještaj i Zaključci petog Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina"

Izvještaj i Zaključci četvrtog Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" 

Izvještaj i Zaključci trećeg Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" 

Izvještaj i Zaključci prvog Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje edukatora na Listu stalnih edukatora Odsjeka za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH

PRIJAVNI OBRAZAC

ODLUKA o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijam

ODLUKA o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijama

ODLUKA o formiranju liste edukatora i viših edukatora za potrebe Ministarstva pravde BiH