Obuka

Ministarstvo pravde BiH, Odsjek za edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH, u okviru Projekta "Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH” - IPA 2019 koji finansira Evropska unija, sa zadovoljstvom najavljuje sljedeće seminare kontinuiranog stručnog usavršavanja:

  • 01.12.2022. godine u Bijeljini, u saradnji sa Advokatskom komorom RS, na temu „Provođenje dokaza odbrane“. Predavači su advokati Advokatske komore RS Irena M. Puzić-Obradović i Miodrag Stojanović;
  • 08.12.2022. godine u Doboju, u saradnji sa Advokatskom komorom RS, na temu „Svjedoci“ sa posebnim osvrtom na zaštićene i privilegirane svjedoke, mogućnostima besplatne pravne pomoći, pripremanje svjedoka, upoznavanje sa postupkom te načine saslušanja svjedoka. Predavači su okružni javni tužilac Igor Cimeša, šef Odjeljenja za ratne zločine Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci,  Dr.sc.iur. Mirela Riković Koldžo, v.d. šefica Ureda za pružanje besplatne pravne pomoći u sastavu MP BiH i Alma Taso Deljković, rukovodilac Odjeljenja za podršku svjedocima Suda BiH;
  • 16.12.2022. godine u Sarajevu, u saradnji sa Regionalnom advokatskom/ odvjetničkom komorom Sarajevo, na temu „Zakonitost dokaza u krivičnim postupcima“ s fokusom na ratne zločinePredavači su sudija Minka Kreho, Sud BiH i advokat Lejla Čović, Advokatska/ odvjetnička komora Federacije BiH.

Molimo zainteresovane advokate/ odvjetnike da popune obrazac za prijavu na seminar i isti pošalju putem e-maila na silvana.djuliman@mpr.gov.ba ili na fax: +387 33 206 840. Napominjemo da putne troškove i troškove smještaja za vrijeme trajanja seminara učesnici snose sami. Potvrda o učešću, mjestu održavanja i vremenskom trajanju seminara će biti blagovremeno poslata učesnicima.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Izvještaj šestog Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" 

Izvještaj i Zaključci petog Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina"

Izvještaj i Zaključci četvrtog Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" 

Izvještaj i Zaključci trećeg Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" 

Izvještaj i Zaključci prvog Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje edukatora na Listu stalnih edukatora Odsjeka za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH

PRIJAVNI OBRAZAC

ODLUKA o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijam

ODLUKA o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijama

ODLUKA o formiranju liste edukatora i viših edukatora za potrebe Ministarstva pravde BiH

ODLUKAdopuni Liste edukatora za potrebe Ministarstva pravde BiH i LISTA dodanih viših edukatora